top of page

SERVOOVLÁDAČ

 

- manuálny servo ovládač s indikáciou LED

- nastaviteľný uhol serva so štyrmi zabudovanými potenciometrami

- nastaviteľná rýchlosť serva (jeden potenciometer pre všetky servá)

- výstup pre 8x LED alebo 4x bipolárne LED diódy

- LED diódy ukazujú polohu servo; vždy budete vedieť, v ktorej polohe je servo rameno

- príklad použitia: ak svieti zelená LED, servom riadená výhybka je v priamej polohe, ak svieti červená LED, je v bočnej polohe

- vhodné na manuálne ovládanie výhybky, mechanických semaforov, ramien, dverí, bariér

- odporúčané napájanie: 10-15V AC/DC

 

VERZIA VYPÍNAČ:

- modul ovláda 4 servá so 4 vypínačmi medzi 0 - 180 stupňami

- ak je pripojený vypínač v polohe ON (vstup spojený so zemou), servo sa posunie do maximálnej polohy nastavený potenciometrom (proti smeru hodinových ručičiek), inak zostane v nulovej polohe

 

VERZIA TLAČIDLO:

- modul ovláda 4 servá so 4 tlačidlami v rozsahu 0 - 180 stupňov

- krátko stlač tlačidlo pre pohyb serva do jedného smeru (v smere hodinových ručičiek) a stlač ešte raz pre pohyb serva do opačného smeru (proti smeru hodinových ručičiek)

 

VERZIA KROKY:

- bez LED indikácie!

- modul ovláda 4 servá s 8 tlačidlami medzi 0 - 180 stupňami

- prvé tlačidlo posúva servo o 2 kroky do jedného smeru a druhé tlačidlo posunie do opačného smeru

- podržaním tlačidla servo ide plnule

- poloha serva pri štarte: 0 stupňov

 

 

Krátke video o tom, ako to funguje: pozri sekciu videá

Servo ovládač

SKU: SERVCON
26,00 €Price
    bottom of page