NASLEDUJÚCE PROGRAMY MÔŽU BYŤ ŠÍRENÉ NA ZÁKLADE GPL.